Medlem

Boo Konstförening gör ateljébesök, studiebesök i byggnader som kan uppvisa konst, möbler och arkitektur samt gör konstresor m.m. Dessutom har vi en årlig konstutlottning. Bli medlem i en konstförening nära dig.

Medlemsavgiften är 250 kr/år och går framför allt till inköp av konst för utlottning. Guidningar, ateljébesök m.m. betalas av dem som deltar på aktiviteten.

Boo Konstförenings plusgirokonto 604510-8.